Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

сряда, 18 септември 2013 г.

Аморалният фамилизъм

     В обществото на аморалния фамилизъм никой не съдейства за интересите на групата или общността, освен ако няма лична изгода да го прави. С други думи, основният мотив за действие в това общество е краткосрочната материална изгода.

     В обществото на аморалния фамилизъм за обществените дела се грижат само държавни служители, тъй като само на тях им се плаща за това. Счита се за необичайно и дори недопустимо обикновен гражданин да се интересува от разрешаването на обществен проблем.

     В обществото на аморалния фамилизъм контролът върху дейността на служителите е рядък и се извършва само от други служители.

     В обществото на аморалния фамилизъм е много трудно да се създават и поддържат организации (т.е. обмислени и съгласувани дейности на групи от хора). Подбудите, които тласкат хората да участват в организации, са в значителна степен неегоистични (т.е. идентификация с целите на организацията) и често са нематериални (т.е. вътрешен интерес към дейността на организацията като “игра”). Още повече, условие за успеха на организацията е членовете да имат известно доверие един към друг и известна лоялност към организацията. В организациите с висок морал е прието за даденост членовете да извършват малки, а понякога и по-големи жертви в името на организацията.

     В обществото на аморалния фамилизъм служителите не се идентифицират с целите на организацията и съответно не работят усърдно освен за да запазят местата си и (ако е възможно) да получат повишение. Съответно професионалистите и образованите хора най-общо страдат от недостиг на чувство за мисия и професионална отговорност. В действителност служителите с отговорна длъжност и специфична квалификация използват тези си позиции изцяло за лична изгода в ущърб на останалите граждани. В такава среда дори държавата и църквата са нежизнеспособни организации.

     В обществото на аморалния фамилизъм законът не се зачита когато няма опасност от наказание. Поради това индивидите избягват да сключват договори, чието изпълнение зависи от законови процедури, освен когато е сигурно, че законът ще бъде приложен и разходите за това няма да направят сделката губеща.

     В обществото на аморалния фамилизъм служителите обичайно взимат подкупи, когато няма опасност от наказание. Независимо дали го правят или не, останалите членове на обществото ги смятат за корумпирани.

     В обществото на аморалния фамилизъм онеправданите граждани (те са мнозинство) предпочитат режим, който да поддържа реда с твърда ръка.

     В обществото на аморалния фамилизъм всяко твърдение на личност или институция, че са мотвирини от публична, а не от частна изгода, се счита за лъжа.

     В обществото на аморалния фамилизъм няма никаква връзка между абстрактните политически или идейни принципи (идеология) и конкретното поведение в обичайните взаимоотношения в ежедневния живот.

     В обществото на аморалния фамилизъм няма лидери и последователи. Никой не би поел инициативата да очертае начин за действие и да убеждава другите да го следват (освен ако няма лична изгода да го направи) и, ако някой предложи своето лидерство, групата ще откаже да го последва поради недоверие. Основното взаимоотношение в обществото е това на патрон-клиент, когато патронът (индивидът с по-висок статус) прави на клиента малки услуги и получава в отговор услуги и уважение.

     В обществото нa аморалния фамилизъм гласоподавателят използва своя глас да получи най-голяма материална изгода в краткосрочен период. Независимо че той може да има дългосрочни интереси, класови интереси, обществени интереси, това няма да повлияе на неговия глас, когато краткосрочната материална изгода е засегната по някакъв начин.

       В обществото на аморалния фамилизъм индивидът оценява постиженията на обществото само до степента, в която се подобрява неговото собствено положение. Фактически той ще гласува срещу мерки, от които няма пряка изгода, защото дори ако неговото положение не се промени в абсолютни стойности, той ще се чувства по-зле, ако положението на съседа се е подобрило. Може да се случи така, че мерки, които допринасят голяма обществена полза, да провокират протестен вот от онзи, които на са получили дял от тази полза или смятат получения дял за незадоволителен.

      В обществото на аморалния фамилизъм гласоподавателят има слабо доверие към обещанията на партиите. Той използва своя глас да плаща за вече получени услуги (разбира се, предполагайки, че ще получи повече в бъдеще), отколкото за услуги, които са само обещани.

      В обществото на аморалния фамилизъм се предполага, че която и партия да е на власт, тя е егоистична и корумпирана. Едва са приключили изборите и избирателите установяват, че новите служители се обогатяват за тяхна сметка и нямат намерение да изпълняват дадените обещания. Следователно егоистичният гласоподавател ще използва своето право предимно като наказателен вот.

      В обществото на аморалния фамилизъм не е възможно създаването на стабилни политически партии.
     Има три причини за това:
                                                     1) вотът е таен и гласоподавателят не може да бъде контролиран дори ако му е платено да гласува;
                                                     2) няма достатъчно краткосрочна материална печалба в партията за привличане на инвестиции в нея;
                                                     3) поради причини, обяснени по-горе, е невъзможно да се поддържа формална организация от какъвто и да е вид.

      В обществото на аморалния фамилизъм партийните работници предлагат своите услуги на този, който предложи най-много. Тази тенденция за промяна на партийното членство води до внезапни промени в съотношението на силите между партиите по време на избори.


                        _________________________________________________

                                 Edward Banfield

                                 Moral Basis of a Backward Society (1958)Поискай оставка!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Блогове, които следя