Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

събота, 30 ноември 2013 г.

"Политически и философско-религиозни размишления" - 100 години по-късно

_________________________________________________________________________________________________________________________________________     " Минаха се други пет-десет години. На българската политическа сцена се появиха: даскали-материалисти и всеотрицатели, богоборци, тесни социалисти, комунисти и болшевишки агенти, земледелци-съсловници водени от Драгиева, земледелци-изтребители водени от Стамболийски, анархисти теоретици, сиреч анархисти-кабинетни мечтатели, анархисти деловни, сиреч анархисти на бомбата, камата и револвера.

     За програмата на тези хора е излишно да се говори.

     Повечето измежду тях таят в дъното на душата си следното десетословно credo:

     Плюя на всичко, що виждам, храча на всичко, що срещам.

     Тях роди престъпното нехайство и народоубийствената търпимост на българските властници, които, абсорбирани в партийни ежби и свади, оставяха, дозволяваха да се проповядват между младежта всякакви разрушителни доктрини, като например следните: че власт и ярем са работи тъждествени и равносилни, че безверието е условие за проглеждането на духовно слепите, че лишенията на сиромаха произлизат от охолността на богаташа и че правдата може да бъде всадена в обществото само по един начин — чрез желязо и кръвнина.

     Можем по един най-категоричен начин да твърдим, че новите поколения в България — в последните три-четири десетилетия — бидоха заразени от една грозна, от една людоядна психопатия, която на друго място в това съчинение назовахме прослободнелост.

      И няма свестяване. И няма опомване. "


                                                                                                        Стоян Михайловски
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Блогове, които следя