Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

понеделник, 21 ноември 2011 г.

Как картата на Златарски спаси България

     Пействам този постинг, защото изяснява доста неща от нашата и до днес объркана история, която все още се изписва и формулира предоктринално и почти в не наш български интерес.
     Не се подвеждайте от стила но автора.
..........................

     КАК КАРТАТА НА ЗЛАТАРСКИ СПАСИ БЪЛГАРИЯ     На срещата във връзка уточняване на границите на победената във войната България при подписването на Ньойският договор ,гръцкия министър Венизелос вместе сос дипломатите на Великите сили застават зад Гърция ,която предявява исканията си за разпределението на границите на България.

      Нека да видиме как Гърция с нейната карта и България с карти на Златарски , според които Тракия и Македония не са български земи били разкъсали България в Ньой

Гъзолизци хаварят за ТУРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ и "разпокъсване" на БЪЛГАРИЯ ,ЗАЩОТО ВСИЧКИ ВЪЗРОДЕНИ ОТ АПОСТОЛИТЕ НА СЛАВЯНИТЕ ЗНАЯТ КАК ДЪРЖАВАТА РОМЪНИЯ БИЛА ОТ ВРЕМЕ ОНО СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ.

Нека ВЪЗРОДЕНИТЕ МАЙМУНИ ДА ВИДЯТ КАРТАТА НА БРАТЯТА ОСВОБОДИТЕЛИ НА СЛАВЯНИТЕ И КВО ИМ СЕ ПИШЕШЕ НА ЧЕРВЕНОГЪЗИТЕ МАЙМУНЯШКИ ЗАДНИЦИ СПОРЕД НЕЯ.

Според Венизелос и дипломатите на Великите сили на Гърция трябва да се даде и Софийско ,което и принадлежало по право . Гръцкото искане винаги е било,че територията на Гърция е на север до Хемус,като включва и Софийско и в Ньой отново предявяват искането си, като за доказателство Гърция и Великите СИЛИ представят и картата за Региона издание на Имперска РУСИЯ да обосноват правотата си обосновано докажат исканията си. Та това е официалише картише,а вче и мапише изработена и утвурденная не ут кой да е , от Руския Имераторски двор в Петербургариите .


    На нея виждаме , кое за РУСИЯ е      БЪЛГАРИЯ .

Това е картата,издание на Имперската Академия на Петербург ot 1794 г ,която указва на света кое трябва да се счита за България според Защитиниците на СЛАВЯНИТЕ.

изданието,което ще служи и на други западни държави кое е БЪЛГАРИЯТази карта е изданието,което ще служи и на други западни държави да изработят и утвърдят в съзнанието на политици и народи кое е БЪЛГАРИЯ през 18-19 век и ще наложат тази предтстава за това какво е България ,не само у Света, който има интерес от това.


Та става въпрос за разпределениетои разграбването на наследтсвото на я партньора на Франкската мперия в създаването на Европа,Империята България,единствено признатата да има Императорска титла и де факто да бъде Ммперия. За сведение на Свещената Римска Империя Османлиите им признават само титлата Цезар. На Франция е призната титлата Император
За никого не е тайна, нито тогава, нито днес въпреки неизброимите простотии и явен нилхилизъм от БАЛКАНЦИ ВЪЗРОДЕНИ, КАТО НОВАТА ПОРОДА БЪЛГАРИ , да се опита да затрият България Наличието на ИМПЕРИЯ БЪЛГАРИЯ.

Борбата за наследстото и на територията и на народа и са основен мотив първоначално за т.нар. Свещена Римска Империя у(Австроунгария)и впоследствие Самоедите Мускали от момента на попадането иа и под османско влияние .

издание за региона Австроунгарската империя и нейните картографи

Без да се има предвид изобщо многобройните други издания за тази територия и конкретно за България,дори тези на Австроунгарската империя и нейните картографи според които България,като Османска административна единица винаги има в санджаците си и територии на север от Дунав и на юг до Скоиие и Охрид ,Руската Имперска политика налага и провежда съгласувано,като Заяитничка на ИЗТОЧНИТЕ ЮЖЮНИ СЛАВЯНИ ,под които първоначално не попадат БЪЛГАРИТЕ виждането си как да бъде ЛИКВИДИРАНА ИМПЕРИЯ БЪЛГАРИЯ.

    османксите санджаците към 1700 г


територии им на север от Дунав принадлежащи към аднинистративанта единица БЪЛГАРИЯ

При създаването на България,на нея и е определено територията на административната единица в Османската Империя очертана отдавна по тази карта на РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ,в които както се вижда няма нищо ПРО БЪЛГАРСКО или има каквато и да е историческа връзка с това което е БЪЛГАРИЯ,като ТЕРИТОРИЯ.

Отредената територия наречена БЪЛГАРИЯ според САМОЕДСКТА МУКАЛСКА ИМПЕРИЯ Е ЕДНА ЗЕМЯ ДОРИ НЕ СЪВПАДА С ОСМАНСКОТО РАЗДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГИОНА и това не е случайно и напълно издава истинските интереси на САМОЕДИТЕ за БЪЛГАРИЯ.

При създаването на БЪДЕЩАТА ЗАДУНАЙСКА РУНШЯШКОПРАОСЛАВНО СКОТКСА ГУБЕРНИЯ по независещи от САМОЕДИТЕ стратегически причини на другите Велики Сили успяха да добавят и София и Софийско,без което новосъзденото рушняшко протеже би преминало с музика и тупани при СЛАВЯНСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛЕИ НА СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО.

На територията,която бе предварително прочистена почти от всички БЪЛГАРИ,с българско самозъзнаие,дейност проведена и успешно извършена от РУШНЯШКОПРАВЛСАВНАТА СКОТЩИНА,чрез ТАКА НАРЕЧЕНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ,когато НА ТАЗИ ОСАКАТЕНА ТЕРИТОРИЯ БЯХА ОТГЛЕДАНИ МАЙМУНИ ,КОИТО ПОДМЕНИХА БЪЛГАРИТЕ и БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕКОЕТО НАЙ–ДОБРЕ ЛИЧИ ПОГЛЕДНАТА ДНЕС НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО И СРАВНЕНЕО СЪС ПСИХПОАТИТЕ ОБСЪЖДАЯИ И ЗАНИМАВАЯИ СЕ С ИСТОРИЯТА „КАТО НАУКА“

ЗА радост бяха налице и останали БЪЛГАРИ И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА БЕ Безуспешна БОРБАТА НА РУШНЯШКО ПРАВОСЛАВНО СКОТСКАТА КЛИКА ДА НАЛОЖИ И ТУРКОМАНСКО ТАТАРСКОТО ТЪРНОВО ЗА СТОЛИЦА . Нека да не се забравя какво е ТЪРНОВО до Освобождението. Няма нищо общо с наложената по сетне предтстава за СТОЛИЦАТА на БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО . ТЪРНОВО е при Освобождението най турския град на България,така както Пловдив е най гръцкия на БАЛКАНИТЕ .Един турски руско фанариотски град ,който бе център на турскотатарската част от България и чакаше удобния момент да послужи и изпълни предначертаната му задача от РУШНЯШКОРАВОСЛАВНИТЕ СКОТОВЕ. ТА как и ЗАЧТО ВЪСТАНИЕОТ В ТЪРНОВО не ИЗБУХНА БЪЛГАРИТЕ ОТГОВОР НЯМАТ ЗАЧТОТО СА ОТ НОВАТА БАЛКАНСКА ПОРОДА
РУШНЯШКОПРАВЛСАВАНТА СКОТЩИНА НЕ СЕ ПРЕДАДЕ И ПРОДЪЛЖИ ПЪКЛЕНОТО СИ ДЕЛО КАТО НА СТОЛИЦАТА СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ БЕ НАЛОЖЕН РУШНЯШКО,ПРАВОСЛАВНОСКОТСКИЯ ЕЗИК,ТАКА ЧЕ И ДНЕС ЕЗИКА НА НАРОДА ЖИВЕЕЯ НА 14 КМ ОТ СТОИЛИЦАТА Е СЪЩИЯ,КАТО НА ТЕЗИ ЖИВЕЕЩИ В СТРУГА СКОПИЕ И ОХРИД

След, което вече ЗАРАБОТИ И се проведе и успешно извърши от РУШНЯШКОПРАВЛСАВАНТА СКОТЩИНА,ТАКА НАРЕЧЕНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ И НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ БЯХА ОТГЛЕДАНИ МАЙМУНИ, КОИТО ПОДМЕНИХА БЪЛГАРИТЕ И СЧИТАТ И ДО ДЕН ДНЕШЕН ИЗМИСЛЕНИ СЛАВЯНСКИ ЧУЧЕЛА СЪЗДЗАДЕНИ ДА ГИ ОБЕЗГЛАВЯТ И УНИЩОЖАТ,КАТО НАРОД ЗА СВОИ ОТЦИ И РОДИТЕЛИ

И ето в Ньой отново е поставено разпределението и разпарчетосването на масата и Венизелос размахва РУСКАТА карта,на ОСВОБОДИТЕЛИТЕ,за да предяви своите искания,като главната цел е НЕМЕДЛЕНОТО откъсването на София и Софийско,след което БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗПАДАШЕ и не МАКЕДОНИЯ„дето по кой ДОГОВОР български правителстав са я нарекли БЛАГОЕВГРАДСКИ и Кчстендилски МОКРЪГили ТУРАКИЯ ДЕТО ИМ БИЛИ БАЩИНЯ НА ТУРАКИТЕ „КОИТО ЗНАЕЛИ ЗА ДЪРЖАВАТА РОМУНИЯ„ЧЕ ИМ БИЛА СЕВЕРНА ГРАНИЦА ОТ ВРЕМЕ щеха да знаят МИ ЩЕХА ДА СА БЕТЕР ФИЛИБАРИ ОТ ВЕК ИЛИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА БУКИРЕШКОГО ПРАВНО ФАКУЛТЕТО

Само представената от Златарски карта,изградена макар и на погрешната негова историография и разбиране за Историята успява да съхрани целостта на България.

Отсичането на Главата на България в този момент ,на София,за която вече има доста данни,че е най важният български град далеч преди идването на османците ,би довело до гравитиране на различните останали без спойка части на младата държава към отдвана установените в региона от откъснатите живи късове от плътта на България прорушняшки самоедско православни скотски прасета държави ,които само чакат в копанята да им бъдат сипани останалите късове от България за да довършат пъкленото дело наречено ДЕЛОТО НА СЛАВЯНИТЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ въведено от самоедските кръволаци и установено от техните шпиони за БЪЛГАРИЯ,населено със "балканци" "осъзнати" маймуняци с ВЪЗРОДЕНО МИНАЛО по поръчка,които с музика и свирни щяха да заминат към Гърция ,Ромъния и Сърбия,което бе и целта на РУСКАТА ИМПЕРСКА ПОЛИТИКА.Няма коментари:

Публикуване на коментарКоментарите са Ваша отговорност

Блогове, които следя