Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

вторник, 7 февруари 2012 г.

човек трябва да се бори ежедневно с изкушението да се отчая


                                     За истинска демокрация е необходимо не само гражданско общество. Нито пък единствено гражданското общество безусловно гарантира функционирането на демокрацията. Гражданското общество е само една от градивните предпоставки за демокрация.
     Демокрацията е функция от реалността на собствеността в ръцете на гражданите и възможността за материализиране на интелекта им, които да гарантират независимостта им  от държавата или от определящо влияние на други граждани.
     Собствността обуславя свободата не като липса на ограничения, а като стимул за действие. Свободата и демокрацията не са тъждествени и взаимно обуславящи се, а взаимно допълващи се необходимости. Липсата на свобода не е обществен порок, а доказателство за отсъствие на публични добродетели. Не винаги липсата на демокрация е робство, а по-скоро доказателство за липсата на стремеж и действие за преодоляване на всеобщата  нищета, защото Свободата е интимно качество на човешкия индивид и непреодолимо лично реализиране на творческия му дух.
     Демокрацията е гаранция за правата върху собствеността и свободата за вземане на решения за разпореждане с нея. Този процес дава израз на личностната изява  осъществявана в един свободен избор, както и легитимира персонална отговорност от последиците на избора.
     Демокрацията е непрекъсната борба в защита на ненакърнимостта на тези изконни човешки права.
     Демокрацията само по себе си не означава перманентна свобода  и не гарантира никому на готово нищо в изобилие и завинаги. Тя не е гарантирана привилегия и подарък от добри и състрадателни хора - напротив - всеки сам и всички общо полагат съзнателни усилия за нейното съществуване и защита. В противен случай всички губят привилегията да бъдат свободни, защото няма персонална свобода и демокрация, както няма спасяване по единично.
     В общество на хора от асоциални безработни, деморализирани безимотни и лениви анонимни личности, останали без всякаква житейска, творческа и морална перспектива - няма свободни граждани и демокрация. Те са непрекъснато остракирани от всеядната държавна машина и са деградирали в преобладаваща си част в аморфна маса от маниполируеми и чалгализирани лумпени - предпоставка и основа на всяка  диктатура.
     За хляба, свободата и демокрацията се плаща с кръв!


 

Няма коментари:

Публикуване на коментарКоментарите са Ваша отговорност

Блогове, които следя