Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

вторник, 22 февруари 2011 г.

Къде е погребан Апостолът?

Смея да твърдя, че познавам добре полемиката за гроба на Васил Левский.
Считам, че позицията на Н. Хайтов е разбираема, точна, ясна и необорима, от археологическа гледна точка, но в случая тя днес не е меродавна, ако липсват костите на намерения скелет, който бил "изгубен".Лъжата за "изгубените" кости само прикрива едно престъпление към паметта на Апостола.Не съм археолог, но съм бил на археологическа експедиция и знам, виждал съм, подробната документация и безкомпромисното, и надлежно описване в детайли на всичко намерено, и на всяка конкретна дейност на терена.
В случая при тогавашните археологически разкопки са водени два броя Дневник на разкопките - от Г. Джингов под ръководството но Ст. Михайлов и от С. Бобчев. Има Скицник на С. Бобчев. Съществуват снимки на олтарните погребения правени от П. Хлебаров, Ст. Бояджиев, Н. Даскалов, Н. Мушанов. Пазят се Графични разработки изготвени от М. Бенчев и т.н. и т.н.
Извън всичко останало има издадена книга на БАН - Археологически данни по спора за гроба ва Васил Левски в ц. Св. Петка Самарджийска(1988), която обхваща цялата полемика около проблема и включва допълнително факти и данни. Този обемен том завършва завършва със заключения на страните в спора и никой, от оспорващите твърдението, никъде не е дал окончателно и неоспоримо доказателства, че там не е могъл да бъде погребан В. Левский и, че намерените кости не са били негови.
В Заключителния доклад на акад. Н. Тодоров председателствумащ дискусията, между другото се казва: "по същество в хода на самото обсъждане не бе направено никакво усилие за научен анализ на съществуващата документация", а в неговото писмо от 09.04.1986 год. до акад. А. Балевски - Председател на БАН той официално докладва за резултатите от дискусията в което казва:"...въз основа на новонамерените материали, извършената експертиза и проведеното обсъждане, се направиха определени изводи за късни погребения(т.е. за погребения след строежа на църквата), които дават сериозни основания да се обсъди, в светлината и на историческите свидетелства, въпросът за поставяне на паметна плоча в църквата с надпис, удостоверяващ, че въз основа на исторически сведения в олтара на църквата е бил погребан от родолюбиви българи Апостола на свободата Васил Левски."
Намереният при разкопките скелет е бил номериран (№95)и изпратен за съхранение и по-късно "изгубен", вероятно или от нехайност, или съзнателно унищожен от т.нар. археолози - за да няма и следа за доказателство в развихрелия се спор, който можел да унищожи целият им научен и административен престиж.
Затова днес няма база за едно материално сравнение чрез ДНК тест с косите на Дякон Игнатий.
Наскоро прочетох апел да се вземе материал от стърчащите в зида остатъци от кости, които уж се намират в ц. Св. Петка и спора да се приключи веднъж и завинаги, но трябва да е пределно ясно, че костите, за които става въпрос не са спорните.
Винаги съм си мислил и вярвал, че ако днес се поразтърси малко по-професионално и отговорно костите от погребение № 95 ще се намерят и чак тогава ще се докаже безспорната истина.

Време е след толкова помпозна и ординарна показност наистина да се направи нещо реално за човека Васил И. Кунчев и Апостола на свободата - Дякон Левский!

Или всички са българи само на 19 февруари?

Няма коментари:

Публикуване на коментарКоментарите са Ваша отговорност

Блогове, които следя