Хвърлям по едно око:

Посещения на блога

петък, 14 януари 2011 г.

Граждани или цървули

     Възприемам гражданското общество като начин на мислене и действие в защита на нашите права във всичките им нюанси . В многоликата си същност гражданското общество е повече дух за действие и мисъл, и най-вече активна реакция, отколкото пряко организирани дейстния, и макар, че в неправителствените организации да е съсредоточен фокуса на неговата сила, ресурса му е в активната изява на всеки гражданин. То е самоосъзнаване на личността заедно и вкупом с останалата маса от индивиди като носител на суверинитета в рамките на цивилизационен избор и морални ценности.
     Държавата и гражданското общество са естествени противници и вечни противоборци и това е основният конфликт, който подхранва и подтиква личността към действия.
     Държавата уж се управлява в наша полза от делегирани и упълномощени наши представители на основание на Обществен договор(конституция), а се налага да бъде регулирана от будната ни гражданска съвест и непрекъсната активност. Ако би имало правилен избор на обществото, не би имало нужда от граждански регулатор, контрол и отпор, но заключението е само привидно. Предположението би било приемлива хипотеза, ако не беше чисто човешкия фактор. Той е бедствие в нашата политическа система и балкански традиции, което сме принудени да изтърпяваме като нашествие. Човешкият фактор или лошият ма`триал ни принуждава да правим неуспешни и упорити опити да намалим мащаба на пораженията от неправилния избор на всеки четери години - катализиран от абсолютно неадекватните, маргинализирани и инертни поданници.
     Гражданското общество е въпрос `и на интелект, което не е последно, а може би най-важното условие и необходима предпоставка за формирането му и ралното му битие.
     Гражданското общество вероятно би било излишно в държава, в която всеобщата справедливост е гарантирана, не само законово, но и институционално. В България няма институционални гаранции за справедливи обществени и междуличностни отношения и това е една от най-големите спънки за неговото развитие и въобще за целия обществен напредък.
     Точно липсата на гаранциите за справедливост са единия от катализаторите за демонстрация на гражданска позиция, но само ако осъзнае смазваща `и липса и крещяща `и необходимост .
     Гражданско общество се гради от свободни и мислещи хора, и креативни личности - интелектуалци, творци, хора от дребния и среден бизнес - нуждаещи се от пространство без административни своеволия, чиновнически разврат и милиционерски безобразия - все независими от държавната ясла, които се опират на трайно изградени морални ценности . Моралните ценности са онази притегателната сила около, която се обединяват различно мислещите и активно действащите хора.
     Класовото мислене е най-големия противник на гражданското общество. Самото разделение на нацията на класи е престъпление към нормалния човешки порядък. Робуването на идеологеми е в основен конфликт със свободата, равенството и демокрацията. Самите идеологеми са гаранция за класово, расова, езиково, религиозно, полово, сексуално и т.н. разделение. Идеологемите са противоестествени на човешкия род и Божият промъсъл за него..
     Гражданското общество не се поляризира политически, а интелектуално и морално.
     Никоя държава - в смисъл на държавна машина, която си въобразява, че е орган за налагане на собсвена воля, а не за изпълнение на народна воля - не приема със трепетно очакване обществения коректив, но се старае това да не си личи и той да бъде ограничен до минимум. Кои чиновници в държавната администрация не си мислят, че са най-важното нещо в този свят или, че той ще осиротее без някой велик демократ, сатрап или тиранин? Ако този прецедант се случи - у нас ли ще е този Божи дар?
     За свободата, хляба и справедливостта, не като понятия, са се проляли реки от кръв.
     Първи североамериканците са стигнали до този фундаментален извод и са извоювали тези Божи дарове с оръжие в ръка. Това е била революция на имотни хора и морални личности осъзнали се като фактор на собственото си бъдеще и права. Те са изградили обществени отношения за защита на неприкосновенността на собствеността и личността, които се наричат демокрация. И въпреки всичко те винаги са се борили са за отстояването на от Бога дадени им права, а не по височайшото благоворение на някой крал или снизхождението на някой филянкишия! Затова си избраха и цветнокож президент, но излязоха да протестират 1 милион души срещу намерението му да променя здравната система. Но "избрания" не се впечатли особена, както и да беше атакуван или определян, а в щатите общественото мнение е определящо при вземането на такива важни решения, които касаят нацията.Затова рейтингът на "избрания" е печално нисък в момента, което предопределя още от сега, че втори мандат той няма да има.
     Това горе-долу е реакцията и действието на едно гражданско общество.
     Естествено само у нас, както до сега и в момента ни управляват комунисти или техните ченгесарски креатури, с един или друг ник, ги свалят чрез палежи на Народното събрание и масови вандалщини, защото са извън всякаква морална и законова презумпция.
Граждани или цървули

Няма коментари:

Публикуване на коментарКоментарите са Ваша отговорност

Блогове, които следя